OM

Ett initiativ för blivande arkitekter

Att vara arkitekt är så mycket mer än att skapa arkitektur. Arkitekturen är målet, det som blir byggt, där människan vistas, bor, arbetar, drömmer och älskar. Men att vara arkitekt är ett yrke och en vardag som omfattar världar bortom form, volym och gestaltning. Att vara arkitekt innebär att arbeta med en mängd andra processer, som i sig inte handlar om att utforma arkitektur, men som möjliggör och leder fram till den.

Att vara arkitekt… är en föreläsningsserie och podcast av och med arkitekter, som lyfter förhållandet mellan yrkesroll och bransch genom att försöka svara på frågan: Vad innebär arkitektens roll? Ett initiativ för att vägleda nästa generation arkitekter.Vi vill ge studenterna en vidare syn på vad arkitektrollen faktiskt innebär och kan vara, presentera en nyanserande bild av de yrkesvillkor som väntar dem som nyexaminerade arkitekter.

Projektet är en möjlighet för dig som arkitekt att dela med dig av dina erfarenheter till branschens unga, att förmedla arbetslivets verklighet och föra vidare det du lärt dig. Ambitionen är att serien ska vara ett årligt inslag under Arkipelago, ett samarbete för att uppmuntra till möten mellan studenter och näringsliv. All förändring börjar ju med att mötas, en idé om vad man vill förmedla och en vilja att engagera sig. Det här är en inbjudan till det, här kan du bidra.

Vill du medverka och påverka? Har du utvecklingsförslag eller andra kommentarer? Välkommen att mejla till maria.grunditz@std.se

Screen Shot 2014-03-01 at 00.38.02

Screen Shot 2014-03-01 at 00.38.02