Podcast

Avsnitt 1 – ”Vad är grejen?” Lyssna här >>

view more

… i vilket Yves gör ett cirkusnummer med katter, Soon tar upp vikten av kommunikation, Linda lyfter långsiktiga strategier och Thomas funderar över arkitektens spår till eftervärlden.  Av och med : Linda Thiel, Yves Chantereau, Soon Hammarström och Thomas ...