Föreläsningar

12/3 LUNCHFÖRELÄSNING KL 12.00 I SAL A2

view more

Som arkitekt har vi genom utbildningen med oss en kunskap och skicklighet i att gestalta och beskriva detaljer, objekt, miljöer visuellt. Vi analyserar, gestaltar och reflekterar. Jag har dock märkt att för att verkligen kunna påverka de stora dragen behöver arkitekten ta plats tidigt i projekten. Vi behöver finnas med redan innan en byggherre eller kommun beställer en skiss eller ritning. Vara med och formulera både processen och idén – visionen. Jag och fler arkitekter tar rollen som processledare. När vi går in som processledare och driver ett projekt från idé till exploatering skapas makt att påverka ...