12/3 LUNCHFÖRELÄSNING KL 12.00 I SAL A2

LeadImage_SH_NY

Som arkitekt har vi genom utbildningen med oss en kunskap och skicklighet i att gestalta och beskriva detaljer, objekt, miljöer visuellt. Vi analyserar, gestaltar och reflekterar.

Jag har dock märkt att för att verkligen kunna påverka de stora dragen behöver arkitekten ta plats tidigt i projekten. Vi behöver finnas med redan innan en byggherre eller kommun beställer en skiss eller ritning. Vara med och formulera både processen och idén – visionen.

Jag och fler arkitekter tar rollen som processledare. När vi går in som processledare och driver ett projekt från idé till exploatering skapas makt att påverka vilka värden och kvaliteter som vi vill ska skapas i en exploatering. Vi kan ifrågasätta och påverka lokalisering, själva problemställningen, vilka aktörer som ska delta, förankringen av olika steg i processen samt hur projektet ska belysas (utredning och analysbehov). Vi kan medverka i att ta fram en process och tidplan som ger förutsättningar för att kvaliteter. Vi kan påverka vilka utredningar och skisser som kan vara relevanta för det specifika uppdraget.

Arkitekten som processledare har rollen att lyssna, samla idéer och åsikter, göra en syntes, jämka, vara moderator. Det kräver även egenskaper som att kunna kommunicera: vara lyhörd, tydlig och samtidigt kunna entusiasmera och skapa lust för alla aktörer att satsa tid och pengar i projektet.

När och hur kan man som stadsbyggare påverka hur staden byggs? Vilka roller kan arkitektstudenter ta ute på arbetsmarknaden? Vilka färdigheter är intressanta hos oss arkitekter för att kunna påverka olika aktörer, politiker? Det vill jag gärna berätta mer om och diskutera den 12:e.

Om mig:
Jag arbetar som Vd på Landskapslaget AB som är ett arkitektföretag stationerade vid Slussen, med inriktning på landskapsarkitektur och stadsbyggnad. Min examen är Planeringarkitekt FPR/MSA från Karlskrona och TU Delft i Holland. I olika roller och både kommunalt och som konsult har jag under drygt 13 år arbetat med en variation av olika stadsbyggnadsuppdrag. Tidigare anställningar är Tyresö kommun och Tengbom. De olika arbetsplatserna har givit möjligheten att både hålla i skisspennan, tävla och driva stadsbyggnadsprocesser. Fokus i mitt arbete har varit att utifrån stadsbyggnadsperspektivet medverka i förtätningen av Stockholms län.

Screen Shot 2014-03-01 at 00.38.02Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

YOU MAY LIKE